Ziedot

Atbalsti centru paskaties

Ziedojot centram “PASKATIES” Jūs palīdzēsiet mums organizēt iekļaujošas aktivitātes bērniem un jauniešiem ar autiskās spektra traucējumiem, rīkot bezmaksas seminārus ģimenēm un sabiedrību informējošas aktivitātes par autiskā spektra traucejumiem.

Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu!

ziedot iespējams caur internetbanku vai Ar jebkuru maksājuma karti (PAYPAL).

SIA Paskaties RZ
Reģistrācijas numurs: 40203328690
Banka: AS “Citadele banka”
Bankas konta numurs: LV13PARX0027084610001

Maksājuma mērķis: Ziedojums