ĢIMEŅU ATBALSTA UN ATTĪSTĪBAS CENTRS

Centrs specializējās autiskā
spektra traucējumu jomā

"PASKATIES" ir vieta, kur saņemt daudzpusīgu rehabilitāciju, kā arī atbalstu un informatīvu palīdzību vecākiem un speciālistiem.

Izglītošanās

Centrs rūpējas, lai speciālisti ir zinoši un strādātu pēc jaunākajām, zinātniski pierādītām metodēm.

Sadarbība

Centrs uztur pozitīvu un profesionālu sadarbību starp vecākiem, speciālistiem un bērnu.

Individuāla pieeja

Katrs bērns ir personība, tāpēc apmācību pielāgojam katra bērna spējām un vajadzībām.

Mājīgums

Centrā ir patīkama un mājīga vide ar mērķi sekmēt bērna attīstību.

“PASKATIES” ir autisma atbalsta centrs, ar mērķi sniegt bērniem un ģimenēm praktisku un konsultatīvu palīdzību.

 

Centrs specializējās autiskā spektra traucējumu jomā, piedāvājot ABA terapijas, audiologopēda, sociālā darbinieka, psihologa konsultācijas. Centrā darbojas profesionāli speciālisti, kuri regulāri uzlabo savas kompetences apmācībās un saņem supervīzijas. 

 

“PASKATIES” ir vieta, kur saņemt daudzpusīgu rehabilitāciju, kā arī atbalstu un informatīvu palīdzību ģimenēm un vecākiem. 

Centrā ir mājīga un patīkama vide, kurā profesionāli un aizrautīgi speciālisti palīdzēs apgūt dažādas dzīves iemaņas un prasmes.

Vīzija: 

“Kļūt par nacionālas nozīmes kompetences un izcilības centru lietišķajā uzvedības analīzē (ABA terapijā) un autiskā spektra traucējumu diagnostikā. Apvienojot izcilu profesionālu attīstību, modernās tehnoloģijas un pētniecības sasniegumus.”

Aba

terapija

ABA (Applied Behavior Analysis) terapija jeb lietišķās uzvedības analīze ir efektīva metode saskarsmes un komunikācijas prasmju veidošanai bērniem, kuriem diagnosticēti autiskā spektra traucējumi (AST). 

ABA terapija koncentrējas uz sistemātisku pozitīva pastiprinājuma izmantošanu, lai uzlabotu komunikācijas, sociālās, adaptīvās, uzvedības un mācīšanās prasmes, tai skaitā koriģētu nevēlamo uzvedību. 

Regulāri apmeklējot ABA terapijas nodarbības, bērniem ar AST efektīvi var palīdzēt attīstīt savu potenciālu, iekļauties sabiedrībā, sākt runāt vai citā veidā komunicēt. Uzsākot terapiju, tiek veikts bērna prasmju izvērtējums, kuras laikā tiek noteikts bērna valodas lietojuma, komunikācijas prasmju, praktisko iemaņu, lasītprasmes, emociju izpratnes un citu prasmju attīstības līmenis. Izvērtējot iegūto rezultātus, tiek izveidots uzvedības maiņas un prasmju attīstīšanas plāns.

ABA terapija var palīdzēt:

ABA terapijas nodarbības – SOĻI

1. IEPAZĪŠANĀS

Pirmo nodarbību laikā speciālists iepazīstās ar bērnu, nostiprina pozitīvu sadarbību kopīgi spēlējoties, iesaistoties interesantās un aizraujošās aktivitātēs

2. IZVĒRTĒŠANA

Izvērtēšnas rezultātā tiek noskaidrots bērna prasmju līmenis atbilstoši vecumposmam

3. MĒRĶU IZVIRZĪŠANA

Kopīgi ar vecākiem tiek izvirzīti vēlamie mērķi un noteiktas kādas prasmes bērnam tiks attīstītas

4. PROGRAMMA

Katram bērnam tiek veidota individuāla programma/plāns, kas pakāpeniski pēc mērķu sasniegšanas tiek mainīta un papildīnāta

5. REZULTĀTI

Vecākiem pēc katras nodarbības tiek sniegta informācija par nodarbības gaitu, regulāri tiek iepazīstināti ar sasniegtajiem rezultātiem

Misija: “Sniegt augstas kvalitātes pakalpojumu bērniem un nepieciešamo atbalstu viņu ģimenēm.”