Speciālisti

Raitis Zeps

Centra "Paskaties" vadītājs, sertificēts uzvedības analītiķis, IBA

Latvijas Universitātē iegūts profesionālais bakalaura grāds sociālajā pedagoģijā un maģistra grāds izglītības zinātnēs. Latvijas uzvedības analītiķu asociācijas valdes loceklis. Sertificēts uzvedības analītiķis, IBA (International Behavior Analysis Organization®) , praktizē ABA (Applied Behavior Analysis) terapiju jeb lietišķo uzvedības analīzi, ikdienas darbs saistīts ar bērnu un jauniešu prasmju attīstību un vecāku apmācību.

Viktorija Davidova

Denvera modeļa speciālists (agrīnā intervence), uzvedības analītiķa asistents, speciālais pedagogs

Agrīnā intervence: Denveras metode (Early Start Denver Model, ESDM) Maskavā un Varšavā. Lietišķās uzvedības analīzes (ABA terapijas) apmācības mācību Centrā “Our Sunny World”, Maskavā. Praktizē ABA (Applied Behavior Analysis) terapiju jeb lietišķo uzvedības analīzi, ikdienas darbs saistīts ar bērnu prasmju attīstību un bērnu vecāku apmācību. Šobrīd studē Latvijas Universitātes maģistra programmā “Izlgītības zinātnes”.

 

Līva Spigēna-Mengota

Uzvedības analītiķa asistents, sertificēts izglītības psihologs

Rīgas Stradiņa universitātē iegūts profesionālais sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā un asistenta profesionālā kvalifikācija. Latvijas Universitātē iegūts profesionālais augstākās izglītības maģistra grāds klīniskajā psiholoģijā. Psihologa kvalifikācija. Praktizē ABA (Applied Behavior Analysis) terapiju jeb lietišķo uzvedības analīzi, veic ADOS testu un ADI-R testu.

Evita Andrianova

Fizioterapeits, uzvedības analītiķa asistents

Rīgas Stradiņa universitātē iegūts profesionālā bakalaura grāds veselības aprūpē un kvalifikācija fizioterapeits. Praktizē ABA (Applied Behavior Analysis) terapiju jeb lietišķo uzvedības analīzi, ikdienas darbs saistīts ar bērnu prasmju attīstību un bērnu vecāku apmācību. 

 
Vekslera tests

Ingūna Rodzeviča

Sertificēts klīniskais psihologs, izglītības psihologs un konsultatīvais psihologs

Latvijas universitātē iegūts maģistra grāds ar specializāciju klīniskajā psiholoģijā. Vairāk nekā 10 gadu pieredze psiholoģisko izpēšu veikšanā pirmsskolas un skolas vecuma bērniem. Sagatavo atzinumus mācību, uzvedības grūtību, attīstības traucējumu gadījumos (ADOS tests, Vekslera tests, Minhenes tests).

Anete Korule Lazdiņa

Uzvedības analītiķa asistents

Latvijas Universitātē apgūst maģistra grādu Izglītības zinātnes pedagoģijas programmā. Apgūst lietišķās uzvedības analīzes programmu. Ikdienas darbs saistīts ar bērnu prasmju attīstību un bērnu vecāku apmācību.

 
 

Līva Voroņina

Uzvedības analītiķa asistents

Latvijas Universitātē iegūts bakalaura grāds profesionālajā psiholoģijā. Praktizē ABA (Applied Behavior Analysis) terapiju jeb lietišķo uzvedības analīzi, ikdienas darbs saistīts ar bērnu prasmju attīstību un bērnu vecāku apmācību.

Vendija Annija Cīrule

Uzvedības analītiķa asistents

Latvijas Universitātē iegūts bakalaura grāds pirmsskolas pedagoģijā. Praktizē ABA (Applied Behavior Analysis) terapiju jeb lietišķo uzvedības analīzi, ikdienas darbs saistīts ar bērnu prasmju attīstību un bērnu vecāku apmācību.

 

Kristiāna Priekalne

Uzvedības analītiķa asistents

Latvijas Universitātē studē bakalaura studiju programmā “Psiholoģija”. Praktizē ABA terapiju (Lietišķo uzvedības analīzi), ikdienas darbs saistīts ar bērnu prasmju attīstību un bērnu vecāku apmācību.

Edīte Grigalovičina

Audiologopēds

Rīgas Stradiņa universitātē iegūts profesionālā bakalaura grāds veselības aprūpē, audiologopēda kvalifikācijā. Ikdienas darbā veic komunikācijas, runas, valodas, fonācijas un rīšanas traucējumu novērtēšanu, diagnostiku, korekciju un rehabilitāciju.

Kristīne Mežiņa

Sertificēts ergoterapeits

Rīgas Stradiņa universitātē iegūts profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē, ergoterapeita kvalifikācijā. Sertificēts ergoterapeits, LR Ārstniecības personu reģistrs.

Anete Austriņa

Uzvedības analītiķa asistents

Latvijas Universitātē iegūts bakalaura grāds pirmsskolas pedagoģijā. Praktizē ABA (Applied Behavior Analysis) terapiju jeb lietišķo uzvedības analīzi, ikdienas darbs saistīts ar bērnu prasmju attīstību un bērnu vecāku apmācību.

 

Alla Ņeganova

Mākslas nodarbību pasniedzēja

Latvijas Universitātē iegūta profesionāla izglītība vizuālās mākslas un mākslas vēstures skolotājs. Latvijas Universitāte iegūts sertifikāts, kas dod tiesības īstenot speciālās izglītības programmas bērniem ar garīgas attīstības traucējumiem un psihiskās attīstības aizturi, kā arī ar mācīšanās traucējumiem. Praktizē mākslas nodarbības bērniem un pieaugušajiem, pieskaņojot mākslas plašās iespējas individuālām vajadzībām.