Speciālisti

Raitis Zeps

Centra "Paskaties" vadītājs, sertificēts uzvedības analītiķis, IBA

Latvijas Universitātē iegūts profesionālais bakalaura grāds sociālajā pedagoģijā un maģistra grāds izglītības zinātnēs. Latvijas uzvedības analītiķu asociācijas valdes loceklis. Sertificēts uzvedības analītiķis, IBA (International Behavior Analysis Organization®) , praktizē ABA (Applied Behavior Analysis) terapiju jeb lietišķo uzvedības analīzi, ikdienas darbs saistīts ar bērnu un jauniešu prasmju attīstību un vecāku apmācību.

Viktorija Davidova

Denvera modeļa speciālists (agrīnā intervence), uzvedības analītiķa asistents, speciālais pedagogs

Agrīnās intervence: Denveras metode (Early Start Denver Model, ESDM) Maskavā un Varšavā. Lietišķās uzvedības analīzes (ABA terapijas) apmācības mācību Centrā “Our Sunny World”, Maskavā. Praktizē ABA (Applied Behavior Analysis) terapiju jeb lietišķo uzvedības analīzi, ikdienas darbs saistīts ar bērnu prasmju attīstību un bērnu vecāku apmācību.

 

Līva Spigēna-Mengota

Uzvedības analītiķa asistents, sertificēts izglītības psihologs

Rīgas Stradiņa universitātē iegūts profesionālais sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā un asistenta profesionālā kvalifikācija. Latvijas Universitātē iegūts profesionālais augstākās izglītības maģistra grāds klīniskajā psiholoģijā. Psihologa kvalifikācija. Praktizē ABA (Applied Behavior Analysis) terapiju jeb lietišķo uzvedības analīzi, veic ADOS testu un ADI-R testu.

Evita Andrianova

Uzvedības analītiķa asistents

Rīgas Stradiņa universitātē iegūts profesionālā bakalaura grāds veselības aprūpē un kvalifikācija fizioterapeits. Praktizē ABA (Applied Behavior Analysis) terapiju jeb lietišķo uzvedības analīzi, ikdienas darbs saistīts ar bērnu prasmju attīstību un bērnu vecāku apmācību.

 

Līga Daugaviete-Miškina

Sociālais darbinieks

Rīgas Stradiņu Universitātē, Rehabilitācijas fakultātē iegūts maģistra grāds sociālajā darbā. Latvijas Universitātē, Sociālo zinātņu fakultātē iegūts 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā. Ikdienas darbs saistīts ar ģimeņu konsultēšanu sociālās palīdzības un sociālā darba jomā.

 
 

Līva Voroņina

Uzvedības analītiķa asistents

Latvijas Universitātē iegūts bakalaura grāds profesionālajā psiholoģijā. Praktizē ABA (Applied Behavior Analysis) terapiju jeb lietišķo uzvedības analīzi, ikdienas darbs saistīts ar bērnu prasmju attīstību un bērnu vecāku apmācību.

Vendija Annija Cīrule

Uzvedības analītiķa asistents

Latvijas Universitātē iegūts bakalaura grāds pirmsskolas pedagoģijā. Praktizē ABA (Applied Behavior Analysis) terapiju jeb lietišķo uzvedības analīzi, ikdienas darbs saistīts ar bērnu prasmju attīstību un bērnu vecāku apmācību.

 

Laura Medne

Uzvedības analītiķa asistents

Latvijas Universitātē studē 4.kursa bakalaura grāda programmā “Sākumizglītībā – pirmsskola un sākumskola”. Praktizē ABA (Applied Behavior Analysis) terapiju jeb lietišķo uzvedības analīzi, ikdienas darbs saistīts ar bērnu prasmju attīstību un bērnu vecāku apmācību.

 
 

Edīte Grigalovičina

Audiologopēds

Rīgas Stradiņa universitātē iegūts profesionālā bakalaura grāds veselības aprūpē, audiologopēda kvalifikācijā. Ikdienas darbā veic komunikācijas, runas, valodas, fonācijas un rīšanas traucējumu novērtēšanu, diagnostiku, korekciju un rehabilitāciju.

Irina Oļeiņika

Uzvedības analītiķa asistents

Starptautiskās Praktiskās Psiholoģijas Augstskolā iegūts bakalaura grāds psiholoģija. Praktizē ABA (Applied Behavior Analysis) terapiju jeb lietišķo uzvedības analīzi, ikdienas darbs saistīts ar bērnu prasmju attīstību un bērnu vecāku apmācību.

 

Kristīne Mežiņa

Sertificēts ergoterapeits

Rīgas Stradiņa universitātē iegūts profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē, ergoterapeita kvalifikācijā. Sertificēts ergoterapeits, LR Ārstniecības personu reģistrs.

Anete Austriņa

Uzvedības analītiķa asistents

Latvijas Universitātē iegūts bakalaura grāds pirmsskolas pedagoģijā. Praktizē ABA (Applied Behavior Analysis) terapiju jeb lietišķo uzvedības analīzi, ikdienas darbs saistīts ar bērnu prasmju attīstību un bērnu vecāku apmācību.

 

Alla Ņeganova

Mākslas nodarbību pasniedzēja

Latvijas Universitātē iegūta profesionāla izglītība vizuālās mākslas un mākslas vēstures skolotājs. Latvijas Universitāte iegūts sertifikāts, kas dod tiesības īstenot speciālās izglītības programmas bērniem ar garīgas attīstības traucējumiem un psihiskās attīstības aizturi, kā arī ar mācīšanās traucējumiem. Praktizē mākslas nodarbības bērniem un pieaugušajiem, pieskaņojot mākslas plašās iespējas individuālām vajadzībām.