Psihodiagnostika

ADOS

TESTS

Visā pasaulē autisma izpētē tiek lietoti divi instrumenti (“zelta standarts” autisma diagnostikā): ADI-R strukturētā intervija (Autism Diagnosis Interview, Revised) un ADOS- 2 tests (Autism Diagnostic Observation Schedule Second Edition).

ADI-R ir strukturēta intervija, kuru speciālists novada pirmajā tikšanās reizē ar indivīda vecākiem/aizbildņiem (parasti pirms ADOS-2). Ar intervijas palīdzību tiek iegūta visa nepieciešamā papildinformācija autisma diagnostikai.

Uz pirmo tikšanos ar speciālistu jāierodas tikai vecākiem vai aizbildņiem (bez bērna). Uz tikšanos var ierasties kopā ar kādu trešo personu (asistentu, aukli vai kādu citu), ja šī persona ļoti labi pazīst bērnu un var būt noderīga informācijas sniegšanā. Intervijas laikā speciālists galvenokārt uzdos jautājumus par bērna agrīno attīstību; stiprajām pusēm; grūtībām mājās un izglītības iestādē; bērna specifiskajām interesēm; uzvedības īpatnībām; komunikācijas spējām un valodas lietošanas prasmēm.

 • Pirms pirmās tikšanās ar speciālistu ieteicams paņemt līdzi jau iepriekš veiktus izmeklējumus/ raksturojumus.
 • Cita īpaša sagatavošanās nav nepieciešama- galvenais sarunas laikā ir būt atklātiem un sniegt patiesas, godīgas atbildes par bērna uzvedību (grūtībām un īpatnībām). Tas ir ļoti svarīgi, lai speciālists varētu sniegt visprecīzāko novērtējumu.
 • ADI-R intervija aizņem no 60 minūtēm līdz 1,5 h.

 

ADOS-2 ir daļēji strukturēta, standartizēta metode (uz rotaļām- sarunām balstīts sociālo prasmju un komunikācijas prasmju novērojums/novērtējums), ar kuras palīdzību tiek izvērtēta bērna saskarsmes un komunikācijas prasmes un noteikts tas vai ir vērojami autiskā spektra traucējumu simptomi.

ADOS-2 testa laikā tiek pētīta bērna uzvedība, uzvedības īpatnības, specifiskās intereses, valodas lietošanas un saziņas prasmes; sociālās mijiedarbības- sadarbošanās prasmes; spēlēšanās un iztēlošanās prasmes. ADOS-2 metode sastāv no vecumam atbilstošām rotaļām, grāmatām, iztēles spēlēm, kopīgām aktivitātēm un sarunām ar speciālistu. ADOS-2 novērtējums izskatās kā spēlēšanās/ rotaļāšanās (bērniem, kas nav runājoši) un kā sarunāšanās (lielākiem bērniem un pusaudžiem, kuriem ir laba valodas attīstība).

 

 • ADOS-2 var izmantot, lai novērtētu cilvēkus ar dažādiem attīstības līmeņiem un hronoloģisko vecumu, sākot no maziem bērniem (apmēram 1 g.v.) līdz pieaugušajiem. Izmanto cilvēkiem bez runas un arī tiem, kas brīvi runā.

  • Pirms ADOS-2 veikšanas bērniem var droši teikt, ka ar viņiem “paspēlēsies” un aprunāsies.
  • Pirms ADOS-2 testa būs bijusi jau pirmā tikšanās ar speciālistu, kurā tiks sniegta visa nepieciešamā informācija, līdz ar to citi sagatavošanās pasākumi nav nepieciešami.

  • Testa veikšana aizņem apmēram 45-60 minūtes.

SVARĪGI: šīs izpētes rezultātā netiek uzstādīta diagnoze, šis tests ir viens no daudzajiem izmeklējumiem, kas nepieciešams autisma diagnosticēšanai. Testa rezultāti var norādīt uz to, ka bērnam ir autiskā spektra traucējumiem raksturīgi simptomi, kā rezultātā ārsts psihiatrs uzstāda gala diagnozi.

Kopumā nepieciešamas 3 vizītes:

1. Pirmā tikšanās ar vecākiem/ aizbildņiem- intervija (ADI-R).
2. Otrā tikšanās- tiek veikts ADOS-2 (speciālists un pārbaudāmais).(ADOS testēšana maziem bērniem notiek kopā ar vecākiem).
3. Trešās tikšanās laikā vecāki/ aizbildņi tiek iepazīstināti ar izpētes rezultātiem un saņem rakstisku psiholoģiskās pārbaudes atzinumu.

Testa veikšana centrā “PASKATIES” ir mērāma 3 posmos, kas veido kopējo ADOS testa cenu.

 1. Pirmā tikšanās – no 1h līdz 1.5h (65 eur).
 2. Otrā tikšanās – 45 min līdz 1 h (65 eur).
 3. Trešā tikšanās – līdz 1 h + ADOS testa atzinuma rakstīšana līdz 3 h (65 eur).

 

Kopējās ADOS testa veikšanas izmaksas: 195 eur (Sākot no 01.01.2024)

Lai pieteiktos uz ADOS testa veikšanu, lūdzu izmantojiet pieteikšanās formu mūsu mājas lapā – PIETEIKTIES vai sazinieties pa telefonu – +371 27068002. Centrā PASKATIES ADOS testu veic sertificēta psiholoģe Līva Spigēna-Mengota – ir apguvusi mācību centra “Atbalsts” profesionālās kompetences pilnveides programmu “Ievadseminārs Autisma diagnostikā “Zelta standarts” (ADOS-2, ADI-R).

WISC - IV

Vekslera tests

Intelektuālo spēju izpētē tiek izmantots Vekslera intelekta tests bērniem (WISC-IV) vai Vudkoka-Džonsona kognitīvo spēju tests (WJ SI KOG). WISC-IV  tiek izmantots bērniem no 6-17 gadu vecumam. Intelektuālo spēju izpēte ietver atmiņas, domāšanas un uzmanība izpēti.

Pēc nepieciešamības, veicot intelektuālo spēju izpēti, tiek novērtēta arī bērna emocionālā un uzvedības sfēra.

Šo izpēti veic pēc pieprasījuma – visbiežāk uz izpēti nosūta ārsts, pedagoģiski medicīniskā komisija vai mācību iestāde.  Pēc izpētes veikšanas tiek sagatavots atzinums, kas ietver izpētes rezultātu aprakstu un rekomendācijas.  Atzinums parasti nepieciešams citiem speciālistiem, lai noteiktu, vai nepieciešami atbalsta pasākumi mācībās, izvēlētos bērnam atbilstošāko izglītības programmu vai izprastu iespējamos uzvedības problēmu iemeslus.

Kopumā nepieciešamas 3 vizītes:

 

Kopējās psiholoģiskās izpētes veikšanas izmaksas kopā ar rakstiska atzinuma sagatavošanu: no 180 – 200 eur (Sākot no 01.03.2024)

Lai pieteiktos uz ADOS testa veikšanu, lūdzu izmantojiet pieteikšanās formu mūsu mājas lapā – PIETEIKTIES vai sazinieties pa telefonu – +371 27068002. Centrā PASKATIES psiholoģisko izpēti veic Ingūna Rodzeviča, Mg.Psych. sertificēts klīniskais psihologs, izglītības psihologs, konsultatīvais psihologs.

Psiholoģiskā

izpēte

Psiholoģiskā izpēte – intelektuālo spēju un uzvedības novērtējums, t.sk. UDHS iezīmes.

 

Kopumā nepieciešamas 3 vizītes:

 

Kopējās psiholoģiskās izpētes veikšanas izmaksas kopā ar rakstiska atzinuma sagatavošanu: no 200 – 220 eur (Sākot no 01.03.2024)

Lai pieteiktos uz ADOS testa veikšanu, lūdzu izmantojiet pieteikšanās formu mūsu mājas lapā – PIETEIKTIES vai sazinieties pa telefonu – +371 27068002. Centrā PASKATIES psiholoģisko izpēti veic Ingūna Rodzeviča, Mg.Psych. sertificēts klīniskais psihologs, izglītības psihologs, konsultatīvais psihologs.

Minhenes funkcionālās attīstības diagnostika

MFAD

Izmantojot Minhenes funkcionālās attīstības diagnostiku, iespējams novērtēt 0 – 3 gadus vecu bērnu attīstību septiņās jomās: staigāšanas prasmes; roku veiklība; uztveres attīstība; runas attīstība; valodas sapratne; sociālās prasmes un patstāvības attīstība. Šī diagnostikas metode ļauj noteikt, kādam vecumam atbilst bērna prasmes šajās jomās. Diagnostikā iegūtie rezultāti tiek apkopoti un  vecākiem tiek sniegts bērna attīstības raksturojums  un rekomendācijas.

Šo izpēti veic pēc pieprasījuma – visbiežāk uz izpēti nosūta ārsts.

 

 

Kopumā nepieciešamas 3 vizītes:

Kopējās psiholoģiskās izpētes veikšanas izmaksas kopā ar rakstiska atzinuma sagatavošanu: no 140 – 170 eur (Sākot no 01.03.2024)

Lai pieteiktos uz ADOS testa veikšanu, lūdzu izmantojiet pieteikšanās formu mūsu mājas lapā – PIETEIKTIES vai sazinieties pa telefonu – +371 27068002. Centrā PASKATIES psiholoģisko izpēti veic Ingūna Rodzeviča, Mg.Psych. sertificēts klīniskais psihologs, izglītības psihologs, konsultatīvais psihologs.